Rakshakudu Udayinchina Data Song Lyrics In Telugu

Spread the love

Rakshakudu Udayinchina Data Song Lyrics In Telugu. Main song words are Rakshakudu Udhayinchinadata Manakoraku Parama Rakshakudu Udhayinchinadata Rakshakudu Udhayinchinadata.

Rakshakudu Udayinchina Data Song Lyrics

Rakshakudu Udhayinchinadata
Manakoraku Parama Rakshakudu Udhayinchinadata

Rakshakudu Udhayinchinadata
Manakoraku Parama Rakshakudu Udhayinchinadata

Rakshakudu Udhayinchinadu
Rare gollaboyalara
rakshanamuna boyamana neerikshana phalamondhudhamu

Rakshakudu Udhayinchinadata
Manakoraku Parama Rakshakudu Udhayinchinadata

Daavidhu Vamshamandhu
Dhanyudu Janminchinadu
Devadagu Yehovamana dikkuthirichuchinadu

Rakshakudu Udhayinchinadata
Manakoraku Parama Rakshakudu Udhayinchinadata

Varthamanamu Cheppidutha
Vaibhavamuna povuchunadu
Karthanu chuchina venuka kanthamu

Rakshakudu Udhayinchinadata
Manakoraku Parama Rakshakudu Udhayinchinadata

Anuchu gollalokari kokaru
Ranavalu jeppukonuchu

Anumathinchi kadaku Kristhu nandharini dhelpinaru

Unakaga Vala Ninaikiren Song Lyrics – Bigil


Spread the love