Song Lyrics Place

Top and Best New Song Lyrics Place

Modimo Wa Boikanyo Lyrics

Modimo Wa Boikanyo Lyrics
Spread the love

Modimo Wa Boikanyo Lyrics. Main song words are Modimo wa boikanyô re ikanya mo go Wêna O gogile borraetšho mo dinageng tsa lenyôra mme re lôpa ka tlhôafalô matshegô a ba a bonyeng.

Modimo Wa Boikanyo Song Lyrics

Modimo wa boikanyô
Re ikanya mo go Wêna
O gogile borraetšho
Mo dinageng tsa lenyôra

Mme re lôpa ka tlhôafalô
Matshegô a ba a bonyeng
O nnê Modimo wa rona
Mothusi mo tshikatshikeng

Mo ditseleng tsa botshelô
Gôga dikgatô tsa rona
Re tle re fitlhê kwa O teng
Legaeng je re le batlang

Re femêlê mo diphatseng
Re se digelwe ke sepê
Re nêê se re se tlhôkang
Dijô le tse di aparwang

Thušô e re a e lôpa
Mo botlalong jwa gago Rra
Mme re tla go itshenkêla
Re go dirêlê ka metlha
Amên

OR

Modimo wa boikanyo
Re ikanya mo go wena
O gogile boraetsho

Mo dinageng tsa lenyora

Mme re lopa ka tlhoafalo
Matshego a ba a bonyeng
O nne Modimo wa rona
Mothusi mo tshikatshikeng

Mo ditseleng tsa botshelo
Goga dikgato tsa rona
Re tle re fitlhe kwa o teng
Legaeng je re le batlang

Re femele mo diphatseng
Re se digelwe ke sepe
Re Nee se re se tlhokang
Dijo le tse di aparwang

Thuso e re a e lopa
Mo botlalong jwa gago Rra
Mme re tla go itshenkela
Re go direle ka metlha

Hanggang Sa Huli Sb19 Lyrics


Spread the love