May Pulis Sa Ilalim Ng Tulay Tiktok Lyrics

Spread the love

May Pulis Sa Ilalim Ng Tulay Tiktok Lyrics By D’ Big 3 Sullivans. Main song words are May pulis, may pulis, may pulis, may pulis may pulis sa ilalim ng tulay.

May Pulis Sa Ilalim Ng Tulay Tiktok Lyrics

Tayo’y magsama-sama, lahat ay kumanta
Sabay-sabay umawit nang upang sumigla
Matanda man at bata, banata’t dalaga
Sa pag-awit ng sudlungan ikaw ang mauna

May pulis, may pulis sa ilalim ng tulay
May pulis, may pulis sa ilalim ng tulay
May pulis, may pulis, may pulis, may pulis
May pulis sa ilalim ng tulay

May bayong na bitbit ang pulis sa ilalim ng tulay
May bayong na bitbit ang pulis sa ilalim ng tulay
May bayong na bitbit, may bayong na bitbit
May bayong na bitbit ang pulis sa ilalim ng tulay

May pansit ang bayong na bitbit ng pulis sa ilalim ng tulay
May pansit ang bayong na bitbit ng pulis sa ilalim ng tulay
May pansit, may pansit, may pansit, may pansit
May pansit ang bayong na bitbit ng pulis sa ilalim ng tulay

Natapon ang pansit sa bayong na bitbit ng pulis sa ilalim ng tulay
Natapon ang pansit sa bayong na bitbit ng pulis sa ilalim ng tulay
Natapon, natapon, natapon, natapon
Natapon ang pansit sa bayong na bitbit ng pulis sa ilalim ng tulay

Kinain ng aso ang natapong pansit
Sa bayong na bitbit ng pulis sa ilalim ng tulay
Kinain ng aso ang natapong pansit
Sa bayong na bitbit ng pulis sa ilalim ng tulay
Kinain ng aso, kinain ng aso
Kinain ng aso ang natapong pansit
Sa bayong na bitbit ng pulis sa ilalim ng tulay

Tumakbo ang asong kumain ng natapong pansit
Sa bayong na bitbit ng pulis sa ilalim ng tulay
Tumakbo ang asong kumain ng natapong pansit
Sa bayong na bitbit ng pulis sa ilalim ng tulay
Tumakbo, tumakbo, tumakbo, tumakbo
Tumakbo ang asong kumain ng natapong pansit
Sa bayong na bitbit ng pulis sa ilalim ng tulay

Tumakbo ang pansit ng pulis na bitbit sa tulay sa ilalim ng aso
(Eh baliktad ‘yan ang ginagawa mo eh!)
Tumakbo ang tulay na bitbit ng pansit sa bayong ng aso sa ilalim ng walis
(Anong walis?!)
Tumakbo ang walis, tumakbo ang walis
(Anak ng ina? Natawa ka pa!)
Tumakbo ang walis ng pulis na bitbit ng aso sa ilalim ng tulay…

And If I Could Id Just Forget About You Lyrics

When You Walk Through A Storm Lyrics


Spread the love