Mat Kar Maya Ko Ahankar Lyrics

Spread the love

Mat Kar Maya Ko Ahankar Lyrics Scam 1992 The Harshad Mehta Story. Main Song Words Are Mat Kar Maaya Ko Ahankar Mat Kar Kaya Ko Abhiman Kaya Gaar Se Kaanchi Mat Kar Maaya Ko Ahankar.

Mat Kar Maya Ko Ahankar Lyrics

Mat Kar Maaya Ko Ahankar
Mat Kar Kaya Ko Abhiman
Kaya Gaar Se Kaanchi
Mat Kar Maaya Ko Ahankar
Mat Kar Kaya Ko Abhiman
Kaya Gaar Se Kaanchi

O Kaaya Gaar Se Kaanchi
Re Jaise Osra Moti
Jhoka Pavan Ka Lag Jaye
Jhapka Pavan Ka Lag Jaye
Kaaya Dhool Ho Jhaansi
Kaaya Teri Dhool Ho Jhaansi

Aisa Sakt Tha Maharaj
Jinka Mulkon Mein Raaj
Jin Ghar Jhoolta Haathi
(Jin Ghar Jhoolta Haathi)

O Jin Ghar Jhoolta Haathi
Re Un Ghar Diya Na Baati
Jhoka Pavan Ka Lag Jaye
Jhapka Pavan Ka Lag Jaye
Kaaya Dhool Ho Jhaansi
Kaaya Teri Dhool Ho Jhaansi

Kuth Gaya Sinddla Ro Tel
Bikhar Gaya Sab Nij Khel
Bujh Gayi Diya Ki Baati
Ho Bujh Gayi Diya Ki Baati
Re Jaise Osra Moti

Jhoka Pavan Ka Lag Jaye
Jhapka Pavan Ka Lag Jaye
Kaaya Dhool Ho Jhaansi
Kaaya Teri Dhool Ho Jhaansi

Jhoota Maai Tharo Baap Jhoota
Sakal Parivar Jhooti Koot Tha Chaati
O Jhooti Kootha tha Chaati
Re Jaise Osra Moti

Buleya Bhavani Ho Naath
Guru Ji Ne Sir Pe Dhareya Haath
Jinse Mukti Mil Jhaansi
(Jinse Mukti Mil Jhaansi)

Buleya Bhavani Ho Naath
Guru Ji Ne Sir Pe Dhareya Haath
Jinse Mukti Ho Jhaansi
Jinse Mukti Ho Jhaansi
Jinse Mukti Mil Jhaansi
Re Jaise Osra Moti
Jhoka
Jhoka
Mat Kar Maaya Ko Ahankar
Mat Kar Kaya Ko Abhiman
Kaya Gaar Se Kaanchi
O Kaaya Gaar Se Kaanchi
Re Jaise Osra Moti

Jhoka Pavan Ka Lag Jaye
Jhapka Pavan Ka Lag Jaye
Kaaya Dhool Ho Jhaansi
Kaaya Teri Dhool Ho Jhaansi
Kaaya Dhool Ho Jhaansi
Kaaya Dhool Ho Jhaansi

Kehne Ko Jashne Bahara Hai Song Lyrics


Spread the love