Nepali Hami Rahaula Kaha Song Lyrics In Nepali

Nepali Hami Rahaula Kaha Song Lyrics In Nepali

Nepali Hami Rahaula Kaha Song Lyrics In Nepali By Nati Kaji. Main song words are Nepali Hami rahaula kaha Nepalai Narahe Nepalai Narehe Uchaai Haamro Chulinchha kaha Himaalai Narahe. Nepali Hami Rahaula Kaha Song Lyrics In Nepali Nepali Hami rahaula kahaNepalai Narahe, Nepalai NareheUchaai Haamro Chulinchha kahaHimaalai Narahe, Himaalai Narahe Tarai hamro sunakaa tukra,Himaal HiraakoMaato … Read more

Bistarai Bistarai Lyrics – Rohit John Chhetri

Bistarai Bistarai Lyrics

Bistarai Bistarai Lyrics By Rohit John Chhetri. Song starts with Bistarai Bistari Dubdai Chu Timro Maya Ko Sagar Ma Maa Dukha Aasu Sabai Birsera Ramna Chahanchu Timro Nyano Angalo Ma Ma. Bistarai Bistarai Lyrics – Rohit John Chhetri Bistarai BistaraiDubdai Chu TimroMaya Ko Sagar Ma MaaDukha Aasu Sabai BirseraRamna ChahanchuTimro Nyano Angalo Ma Ma Khula … Read more